Логотип сайта
Saytdan to'liqroq izlash
Bosh menyu
Eng ko'p ko'rilganlar
Гулистон-2021, Зиё, 168 бет.
Saytga joylashtirildi: 2021-06-10 11:14:18
Ko'rildi: 798    Ko'chirildi: 2


Тошкент. Fафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи 2018, - 192 6.
Saytga joylashtirildi: 2021-04-28 11:45:54
Ko'rildi: 552    Ko'chirildi: 1


Тошкент, 2013-44б.
Saytga joylashtirildi: 2021-02-25 15:55:31
Ko'rildi: 581    Ko'chirildi: 0


Ушбу монография муаллифларнинг куп йиллик педагогик фаолиятлари давомида туплатан илмий ва методик таднищот ишларининг натижаси булиб, увда чизма геометриядан метрик ва позицион масалаларнинг берилишини мацбу л танлаш методикаси келтирилган. Шунингдек, чизма гУшбу монография муаллифларнинг куп йиллик педагогик фаолиятлари давомида туплаган илмий ва методик тадкикот ишларининг натижаси булиб, унда чизма геометриядан метрик ва позицион масалаларнинг берилишини макбул танлаш методикаси келтирилган. Шунингдек, чизма геометрия фанининг ортогонал проекциялаш булимида креатив ёндашиш асосида масалаларнинг берилишини кулай вазиятга келтириш хамда метрик масалаларни ечишнинг янги эвристик усуллари ишлаб чикилган. Монография чизма геометрия ва чизмачилик профессор-укитувчилари, малака оширувчи тингловчи ва ОТМларининг докторантлари. магистрлари учун мулжалланган.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 11:08:09
Ko'rildi: 1820    Ko'chirildi: 0


А В Т О Р Е Ф Е Р А Т диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук
Saytga joylashtirildi: 2020-05-27 16:13:57
Ko'rildi: 706    Ko'chirildi: 0


Мазкур монография XX-XXI асрларда яшаган ва яшаётган бир қатор маърифат ва маънавият вакилларининг энг муҳим фикр ва ғоялари, фалсафий-маърифий фаолиятлари ҳамда улар меросидан ижтимоий фанларни ўқитишда фойдаланиш масалаларини ёритиб беришга бағишланган. Муаллифнинг ўз монографиясида илгари сурган фикр-мушоҳадалари, талқинлари, илмий аҳамиятли бўлган фикр-мулоҳазалари ва маълумотлари ўқувчиларга қисқа вақтда ўзлаштириш имкониятини туғдиради. Ушбу монография умуман олганда маънавият ва маърифат билан қизиқувчи кишиларга, таълим-тарбия тизимида фаолият юритувчи барча ориф инсонларга мўлжалланган.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-27 16:10:18
Ko'rildi: 698    Ko'chirildi: 0


Шарқ ва ғарб
Saytga joylashtirildi: 2020-05-26 12:24:33
Ko'rildi: 1604    Ko'chirildi: 1


Тарих фалсафасининг назарий асослари
Saytga joylashtirildi: 2020-05-25 15:17:46
Ko'rildi: 677    Ko'chirildi: 0


Гносеология суфизма
Saytga joylashtirildi: 2020-05-25 14:18:32
Ko'rildi: 659    Ko'chirildi: 1

Foydalanuvchi menyusi
Resurs turlari
Dizayner Abduqayumov Anvar © 2014

www.res.guldu.uz