Saytdan to'liqroq izlash
Bosh menyu
Eng ko'p ko'rilganlar
. , ; , .
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 13:20:30
Ko'rildi: 57    Ko'chirildi: 0


GRAFI IZILIKDAN MASALALAR VA ULARNI ECHISH METODIKASI
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 13:18:42
Ko'rildi: 60    Ko'chirildi: 0


Chizmachilik fanining Ogma qirqim va kesim mavzusiga bagishlangan mazkur qo`llanma Chizmachilik fani oqitiladigan barcha oliy oquv yurtlari talabalari hamda yosh oqituvchilar uchun moMjallangan. Unda ogma qirqim chiziqlarini qurish, qirqim natijasida hosil bolgan kesim yuzalarining xaqiqiy kattaliklarini aniqlash yollari yoritib berilgan. Bundan tashqari qoilanmada mustaqil ravishda grafik ishlar bajarish orqali olingan bilimlami mustahkamlash, kengaytirish va chuqurlashtirish uchun talabalaming bilim darajasiga mos keladigan qilib turli murakkablikdagi tarqatma material variantlari muallif tomonidan tuzib keltirilgan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 13:14:07
Ko'rildi: 54    Ko'chirildi: 0


Қ қ ,ққ , қ , қ ҳ қ .
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 13:11:00
Ko'rildi: 61    Ko'chirildi: 0


MASHINASOZLIK CHIZMACHILIGIDAN MA`LUMOTNOMA / A/To`xtaev, Y.Abramyan
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 13:05:42
Ko'rildi: 57    Ko'chirildi: 0


Ushbu o`quv qoMlanma barcha Oliy o`quv yurtlarida bakalavr muhandislar tayyorlash uchun Oliy va orta maktab muammolari instituti tomonidan 2-fevral 2004 yilda tasdiqlangan namunaviy dastur asosida on sakkizta amaliy-laboratoriya mashgulotIari ko`rinishida tuzilgan. Har bir mashg`ulotning mavzusi va rejasi, adabiyotlar, tayanch iboralar va takrorlash uchun savollar keltirilgan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 13:02:16
Ko'rildi: 54    Ko'chirildi: 0


Ushbu o`quv qoilanmada kompyuter grafikasi bo`yicha nazariy malumotlar keltirilib, ularni amalda qo`llash vositalari ko`rsatilgan. O`quv qo`llanma kasb-hunar kollejlarida Kompyuter grafikasi va di- zayn yo`nalishida otiladigan Kompyuter grafikasi fani ishchi dastu- riga toliq mos keladi.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:59:45
Ko'rildi: 55    Ko'chirildi: 0


KARTASHUNOSLIK / T.Mirzaliev va b/
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:57:49
Ko'rildi: 60    Ko'chirildi: 0


. , : . , .
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:55:08
Ko'rildi: 51    Ko'chirildi: 0


Mazkur qo`llanmada grafika tarixi yoritilgan
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:52:54
Ko'rildi: 56    Ko'chirildi: 0


123456--217
Oldingi Keyingi


Foydalanuvchi menyusi
Resurs turlari
Dizayner Abduqayumov Anvar 2014

www.res.guldu.uz